Welkom op de website van Joggingclub Mandeldal.

Met spijt in het hart hebben we met het bestuur beslist om in 2022 geen 3e editie van de BaliekouterRun te organiseren. Hopelijk kan de 3e editie dan zonder allerlei beperkingen georganiseerd worden in het voorjaar van 2023 !

Wel voorzien we om een nieuwe ‘start-to-run’ te organiseren vanaf maandag 28maart 2022. Meer informatie kan je terugvinden op het tabblad start to run op deze website.

Het is ook mogelijk om tijdens dit jaar aan te sluiten bij onze Joggingclub Mandeldal, alle nieuwe leden zijn van harte welkom in onze club.

Alvast veel loop-en wandelplezier vanwege het bestuur van Joggingclub Mandeldal